SONY VAIO Windows起動せず。

〈お客様申告内容〉
Windows起動せず。(マウスカーソルがくるくる回った状態のまま立ち上がらず)

◎検査結果・処置内容◎
windows起動不良修復

費用は以下の通りとなります。

基本作業料            0円
出張料                                            0円
Windowsトラブル解決   2,500円

***************************************
合計(税別)     2,500円

契約プラン : ぱそ衛門A地域   対応区分 :3:訪問